TIẾP THỊ B2B

Tiếp thị nội dung là một phương pháp tiếp thị chiến lược tập trung vào việc tạo và phân phối nội dung có giá trị, phù hợp và nhất quán để thu hút và giữ chân đối tượng được xác định rõ ràng - và cuối cùng là thúc đẩy hành động có lợi của khách hàng.

Thương hiệu B2B đang hoạt động

Tiếp thị nội dung B2B có nhiều khả năng liên quan đến một kênh mua hàng dài và phức tạp có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc lâu hơn để nuôi dưỡng một khách hàng tiềm năng. 

Tuy nhiên, đặc tính cơ bản của tiếp thị nội dung vẫn giống nhau bất kể đối tượng: sử dụng nội dung tuyệt vời để thu hút khách hàng tiềm năng và khách hàng và sử dụng nội dung này để thúc đẩy ROI cao.