VỀ CHÚNG TÔI

PttTrade là một thị trường điện tử thế hệ mới cho phép người mua và người bán giao dịch quốc tế. PtttRAde Cho phép tiếp thị và bán các sản phẩm và dịch vụ đã sản xuất ra thế giới. Nền tảng Ptttrade Ptt's Với kinh nghiệm gần gũi của hai Doanh nghiệp vừa và nhỏ Asra Quốc tế Giúp họ giao dịch.

3f487af6 03a0 4d13 aa01 b5bc6bafe9f6

TẠI SAO TÔI NÊN CHỌN PTT TRADE?

Giới thiệu sản phẩm nâng cao

Phần giới thiệu sản phẩm được làm phong phú với Video, hình ảnh và giọng nói.

Máy chủ Dịch vụ Khu vực

Với công nghệ đám mây được định vị trên các thị trường mục tiêu, nó cung cấp khả năng truy cập ptttrade nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Sử dụng ngôn ngữ khu vực

Nội dung được chuẩn bị với sự hỗ trợ đa ngôn ngữ được sử dụng.

Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm Thông minh

Trên khắp thế giới, sản phẩm được tìm thấy dễ dàng, giúp thu hút khách hàng mới.

Hội nghị truyền hình, điện thoại và trò chuyện hỗ trợ dịch

Việc hình thành giao tiếp lành mạnh được đảm bảo bằng cách sử dụng các công cụ truyền thông tích hợp.

Tìm kiếm trang web thông minh

Trí tuệ nhân tạo Với công cụ tìm kiếm được cải tiến, khả năng truy cập chính xác và nhanh chóng vào nội dung sản phẩm được cung cấp.

Lọc nâng cao

Tất cả các sản phẩm được xác định trong hàng ngàn loại với hàng trăm ngàn thông số. Có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các sản phẩm bằng cách lọc, tùy thuộc vào từng lĩnh vực và đặc điểm sản phẩm.

Mẫu thư tín thông minh

Bằng cách sử dụng các văn bản thư từ được soạn thảo bằng ngôn ngữ thị trường mục tiêu, một giao tiếp thể chế và dễ hiểu được thiết lập qua e-mail và fax.

Thông báo cơ hội thông minh

Tất cả các yêu cầu từ E-marketplace đều được hệ thống trí tuệ nhân tạo của chúng tôi phân tách và truyền đến đúng người qua fax, SMS, e-mail. Bằng cách này, các cơ hội được đánh giá đúng thời hạn, cho phép đấu thầu nhanh chóng.

Dịch vụ ngoại thương

Tiếp cận khách hàng trong cơ sở dữ liệu hiện tại, tạo quảng cáo mua và bán quốc tế, lựa chọn đấu thầu / trả lời và cung cấp nhiều loại dịch vụ.

Đào tạo ngoại thương

Ptt Trade hoàn thiện thông tin chưa đầy đủ của các nhà xuất khẩu của chúng tôi bằng video thông tin về các vấn đề chính của ngoại thương. Ngoài ra, hỗ trợ báo cáo thị trường quốc tế được trao cho các ngành.

Quảng cáo thông minh

Cơ sở hạ tầng quảng cáo thông minh hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa và chính xác.